Політика конфіденційності

Систему Воркпорт «Щеплення» створено з метою обслуговування реєстрації на виконання захисного щеплення проти COVID-19.

Шановний Користувач!

Політика конфіденційності призначена для Користувачів системи реєстрації на захисні щеплення проти COVID-19 (далі: «Щеплення»), вона визначає принципи обробки та захисту персональних даних Користувачів у цій системі.

Адміністратором даних, зібраних у системі, є ТОВ «Персоннел Сервіс», вул. Болеслава Хороброго, 5, 11-400, м. Кентшин, ІПН 8943069469, Статистичний код 363064852.

З Адміністратором можна зв’язатись письмово, за адресою електронної пошти: biuro@personnelservice.pl.

Адміністратор визначив Інспектора захисту даних – Пана Марюша Зайкевича, з яким можна зв’язатись за адресою електронної пошти: iod@personnelservice.pl або листом на адресу місцезнаходження. З Інспектором захисту даних можна зв’язуватись з усіх питань, які стосуються обробки персональних даних та користування правами, пов’язаними з обробкою даних.

СУБ’ЄКТИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБРОБКУ

Суб’єктом, що здійснює обробку, тобто суб’єктом, відповідальним за технічно-організаційне обслуговування сервісу, є є ТОВ «Персоннел Сервіс», вул. Болеслава Хороброго, 5, 11-400, м. Кентшин, ІПН 8943069469, Статистичний код 363064852, адреса електронної пошти: support@workport.pl.

Суб’єктом, що здійснює обробку, тобто виконує щеплення, є ТОВ «Норс Медікал Холдинг Наша група медична» Командитне товариство, з місцезнаходженням на вул. Дворцовій, 11Б, м. Вроцлав 50-456, ІПН: 8971865505, Статистичний код: 382992698, адреса електронної пошти: reklamacje@nasz-gabinet.pl або kontakt@nasz-gabinet.pl.

ПІДСТАВА ОБРОБКИ ДАНИХ:

Дані у Системі «Щеплення» обробляються з метою реєстрації для виконання захисного щеплення проти COVID-19 та надання послуги охорони здоров’я.

Ми обробляємо дані відповідно до ст. 6 ч. 1 літ. «а» та ст. 9 ч. 2 літ. «а» ЗРЗД, у зв’язку з наданою згодою на обробку персональних даних з метою реєстрації для виконання захисного щеплення проти COVID-19 та надання послуги охорони здоров’я.

ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:

Персональні дані обробляються з метою реєстрації для виконання захисного щеплення проти COVID-19 та надання послуги охорони здоров’я.

ОБСЯГ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ:

1. Дані пацієнта:

інформація, необхідна для проведення щеплень,

дані особи, яка проходить щеплення: ім’я та прізвище, польський персональний номер, номер та серія документа, що посвідчує особу, номер телефону.

ОДЕРЖУВАЧІ ДАНИХ

Дані, які обробляються у рамках Системи «Щеплення», передаються Національному фонду здоров’я для виконання завдань, передбачених законом від 27 серпня 2004 р. «Про послуги охорони здоров’я, що фінансуються за державні кошти» (Вісник законів від 2020 р., поз. 1398 з подальшими змінами), а також суб’єктам, які виконують щеплення. Окрім цього, персональні дані можуть передаватись лише суб’єктам, які мають право на їх отримання відповідно до законодавства.

ОБСЯГ ОБРОБКИ ДАНИХ:

Ваші персональні дані зберігатимуться у Системі «Щеплення» протягом періоду, необхідного для досягнення мети обробки, в тому числі періоду, необхідного для розрахунку за щеплення з Національним фондом здоров’я, а також періоду, зумовленого положеннями закону від 14 липня 1983 р. «Про національні архівні фонди та архіви» (Вісник законів від 2020 р., поз. 164).

ПРАВА ОСОБИ, ДАНІ ЯКОЇ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ:

По відношенню до персональних даних, які обробляються з метою реєстрації на захисні щеплення проти COVID-19 у системі «Щеплення», Ви маєте право:

отримати доступ до своїх персональних даних,

спростувати персональні дані,

право скасувати згоду у будь-який момент, без впливу на законність обробки, здійсненої на підставі цієї згоди до її скасування,

якщо Ви вважатимете, що обробка персональних даних порушує законодавчі норми, Ви маєте право подати скаргу до органу нагляду, тобто до Голови Управління захисту персональних даних (за адресою: вул. Ставки, 2, 00-193, м. Варшава).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ДАНИХ

Надання даних, які охоплюють ім’я та прізвище, номер телефону, польський персональний номер (особи, яка проходить щеплення), а у разі його відсутності – номер та серію документа, що посвідчує особу, вказаного у скеруванні, необхідне для проведення реєстрації на захисні щеплення проти COVID-19 на базі Системи «Щеплення».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОФІЛЮВАННЯ

Ваші дані не використовуватимуться для автоматизованого прийняття рішень та профілювання.

ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО НАДСИЛАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ:

У рамках покращення якості послуг під час реалізації проєкту, ТОВ «Воркпорт» залишає за собою право надсилати без попередження СМС-повідомлення особам, контактні дані яких у нього є, та які прийняли цю Політику конфіденційності. Як повідомлення, що надсилаються без попередження слід розуміти інформацію, яка стосується напряму інформації, пов’язаної з Системою «Щеплення». Дані, які збираються автоматично, можуть використовуватись для статистичних цілей.

ЗАХИСТ ЗІБРАНИХ ДАНИХ

У сфері безпеки персональних даних введено відповідні технічні та організаційні засоби, які захищають від випадкового або незаконного знищення, витрати, модифікації, неавторизованого розголошення або неавторизованого доступу до персональних даних, які обробляються у сервісі, а також від усіх інших незаконних форм обробки даних.

У разі технічних проблем, пов’язаних з функціонуванням застосунку, слід зв’язатись з технічною гарячою лінією support@workport.pl.

ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Адміністратор даних залишає за собою право змінити цю політику конфіденційності шляхом публікації нової політики конфіденційності у сервісі, з відповідним повідомленням про таку зміну.

Тому просимо підтвердити політику конфіденційності.