Formularz zgody

Ogólne

Celem tego dokumentu jest utworzenie w Workport Sp. z o.o. (zwana dalej „Firmą”, „My”) odpowiedniego formularza zgody w celu otrzymania zgody osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz zgody na Cele marketingowe

Ten formularz (lub jego ogólny format przy użyciu innego nośnika, np. na stronie internetowej) może zostać wykorzystany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych. Należy go używać w połączeniu z odpowiednią Informacją o Polityce prywatności. Ten formularz wymaga zgody użytkownika na zezwolenie firmie na wykorzystanie jego danych osobowych z powodów wymienionych poniżej.

Informacje o Panu/Pani

Potrzebujemy danych o Pana/Pani lokalizacji, abyś był(a) widoczny(a) dla innych użytkowników poszukujących potencjalnych pracowników w określonym obszarze. Zostaną one zebrane za pomocą ustawień lokalizacji urządzenia.

Jak te informacje będą wykorzystywane

Otrzyma Pan/Pani informacje o odpowiednich ofertach pracy w obszarze, w którym obecnie przebywa;

Inni użytkownicy będą mogli się z Panem/Panią skontaktować w oparciu o bieżącą lokalizację, ponieważ Pana/Pani lokalizacja jest publicznie dostępna w Aplikacji i na Stronie internetowej na żądanie użytkownika poszukującego potencjalnego pracownika;

Szczegóły kontaktu

W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu wykorzystania Pana/Pani danych, w jaki sposób utrzymujemy bezpieczeństwo takich danych oraz Pana/Pani praw dostępu do informacji, które przechowujemy, należy przeczytać naszą Politykę prywatności lub skontaktować się z nami bezpośrednio:

Workport Sp. z o.o. (Nr rejestracyjny 0000775031)

Adres: ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, Polska

Telefon: +48 574 520 850

E-mail: support@workport.pl

Udziel zgodę

Wybierając opcję „Tak” poniżej, wyrażasz zgodę na udostępnienie swojej lokalizacji w Aplikacji i na Stronie. Wybranie opcji „Nie” oznacza, że nie wyrażasz zgody na znalezienie się przez innych użytkowników na podstawie bieżącej lokalizacji. Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie na swoim urządzeniu, wybierając opcję „Zezwól” w odpowiedniej konfiguracji ustawień.