1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Personnel Service Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn, NIP 8943069469, REGON 363064852.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, kontakt email: iod@personnelservice.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a oraz 9 ust. 2 lit. a, (zgoda osoby, której dane dotyczą, RODO).

3.Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji szczepienia na podstawie przepisów prawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania szczepienia. Niepodanie danych osobowych lub podanie danych fałszywych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania szczepienia.

5. Posiada Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.