Warunki świadczenia usług dla Wnioskodawcy

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują stosunki między Panem/Panią a Workport Sp. z o.o. (w tym jej spółki zależne, stowarzyszone, agenci i cesjonariusze) („Workport”, „my”, „nas”, „nasz”) w zakresie korzystania ze strony internetowej i/lub Aplikacji mobilnej Workport, w tym ubiegania się o oferty pracy, korzystania z jakiejkolwiek usługi (usług) oferowanej za ich pośrednictwem oraz dostępu do informacji o koncie Workport i usługi za ich pośrednictwem (łącznie „Usługa(i) Workport” lub „Usługa(i)”).

KORZYSTAJĄC Z USŁUG WORKPORT, POTWIERDZA PAN/PANI AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG WORKPORT DLA WNIOSKODAWCY I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ.

ZGADZA SIĘ RÓWNIEŻ PAN/PANI PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG WORKPORT.

JEŚLI PAN/PANI NIE ZGADZA SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI, NIE MOŻE PAN/PANI KORZYSTAĆ Z USŁUG WORKPORT. ZALECAMY WYDRUKOWANIE KOPII NINIEJSZYCH WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług dołożymy uzasadnionych starań, aby odpowiednio poinformować Pana/Pani o takich zmianach. Ale Pana/Pani obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, a także innymi dokumentami, które dotyczą Pracodawców, od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło.

Wszystkie warunki w niniejszym dokumencie należy interpretować w takim samym znaczeniu, jak określono w Ogólnych warunkach świadczenia usług Workport.

1. Stosowanie niniejszych warunków

Niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą osoby, która składa lub chce ubiegać się o ofertę pracy za pośrednictwem Usług Workport („Wnioskodawca”, „Państwo” lub „Państwa”).

2. Stosowanie Ogólnych warunków świadczenia usług Workport

Obowiązują również Ogólne warunki świadczenia usług Workport. Zapoznać się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług Workport można pod linkiem: www.workport.pl.

3. Usługi Workport dla Wnioskodawcy

Workport daje możliwość zarejestrowania konta w Aplikacji mobilnej w celu otrzymania pełnego pakietu usług. Niektóre z nich są dostępne bez konta. Przed rejestracją konta w Aplikacji mobilnej będziecie mieli dostęp do następujących usług, które mogą zostać zmienione/dodane bez wcześniejszego powiadomienia lub z nim:

 • przejrzeć informacje o oferowanych ofertach pracy;
 • przeglądanie opinii na temat rozważanej oferty pracy;
 • Niektóre usługi będą dostępne dopiero po rejestracji konta w Aplikacji mobilnej. Po zakończeniu procesu uwierzytelnienia, który wymaga uwierzytelnienia sms, będziecie mieli dostęp do następujących usług, które mogą zostać zmienione/dodane bez wcześniejszego powiadomienia lub z nim:

 • włączenie Pana/Pani konta do bazy danych Workport i możliwość wyszukiwania przez innych użytkowników;
 • wprowadzanie zmian w informacjach o koncie (w tym dodawanie / usuwanie CV);
 • złożenie wniosku o oferty pracy;
 • korzystanie z zainstalowanego Komunikatora, co w konsekwencji oznacza możliwość pisania i odpowiadania na wiadomości Pracownika, do których można załączyć dokumenty;
 • możliwość pisania informacji zwrotnych i skarg dotyczących Pracodawców;
 • możliwość przechowywania informacji (np. dokumentów, biletów, ubezpieczenia)
 • 4. Usługi dodatkowe

  Strona internetowa i Aplikacja mobilna zawierają linki do plakorm stron trzecich, w których macie możliwość uzyskania różnych usług, takich jak ubezpieczenie, zakup biletów, przekaz pieniężny, doładowanie konta mobilnego itp. („Usługi dodatkowe”). Pan/Pani korzysta z Usług dodatkowych na własne ryzyko. Nie jesteśmy stroną umów dodatkowych o świadczenie usług i działamy jako plakorma technologiczna. Workport nie ma kontroli nad jakością, dokładnością, kompletnością, prawdziwością ani legalnością Usług dodatkowych świadczonych przez strony trzecie. Nie pobieramy żadnych opłat za Usługi dodatkowe.

  5. Opłaty

  Workport nie pobiera opłaty za Usługi od Wnioskodawcy.

  6. Pana/Pani konto i treść

  Pan/Pani musi mieć co najmniej 18 lat, aby móc korzystać z Usług Workport. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy. Nie może Pan/Pani upoważniać innych do korzystania z Pana/ Pani konta i nie możecie przypisywać ani w inny sposób przenosić konto na inną osobę lub podmiot.

  Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podczas korzystania z Usług Workport i może korzystać z usług Workport wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

  Po zarejestrowaniu konta przez Aplikację mobilną pojawi się możliwość tworzenia, edytowania i usuwania własnego profilu. Wnioskodawca ma wiele opcji przy podejmowaniu decyzji, ile z tych informacji Pracodawcy i inni użytkownicy mogą zobaczyć. Wnioskodawca może użyć własnego profilu, aby aplikować o publikowane oferty pracy. Workport dostarczy Wnioskodawcy rekomendacje dotyczące ofert pracy dostosowane do potrzeb na podstawie danych profilowych Wnioskodawcy.

  Pan/Pani ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, które są publikowane lub wyświetlane na koncie lub które są przekazywane innym użytkownikom. Przekazując informacje Workport lub innym użytkownikom, Pan/Pani zgadza się na podanie tylko prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie oraz zgadza się nie wprowadzać w błąd co do tożsamości, opisu stanowiska, obowiązków służbowych, warunków zatrudnienia, wynagrodzenia itp.

  Uznamy Pana/Pani wybory dotyczące tego, kto może zobaczyć treść lub informacje (np. Treść wiadomości do adresatów).

  7. Wykorzystanie informacji dostępnych w Aplikacji mobilnej

  Informacje i usługi dostępne w Aplikacji mobilnej są przeznaczone dla osób poszukujących możliwości zatrudnienia lub informacji o karierze zawodowej.

  Wnioskodawca może wykorzystywać informacje z Aplikacji mobilnej wyłącznie do tych celów i do żadnych innych celów osobistych lub komercyjnych. Wnioskodawca nie może w żaden inny sposób kopiować, wyświetlać, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych materiałów z Aplikacji mobilnej. Jeśli Wnioskodawca to zrobi lub wykona jakiekolwiek inne nieautoryzowane przetwarzanie informacji, to zostanie uznane za istotne naruszenie niniejszych warunków, które upoważniają nas do natychmiastowego zakończenia Usług za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

  8. Powiadomienia

  Na podstawie informacji podanych na koncie może Pan/Pani otrzymywać powiadomienia o ofertach pracy, powiadomienia o opiniach w profilu oraz powiadomienia o wiadomościach. Jeśli nie chce Pan/Pani otrzymywać takich powiadomień, może zrezygnować lub zmienić swoje preferencje na stronie ustawień.

  Podając adres e-mail Workport, wyraża Pan/Pani zgodę na używanie tego adresu e-mail, aby wysyłać powiadomienia związane z Usługą, w tym wszelkie powiadomienia wymagane przez prawo, zamiast komunikacji za pośrednictwem poczty. Możemy również używać Pana/Pani adresu e-mail, aby wysyłać inne wiadomości, takie jak zmiany funkcji Usługi i oferty specjalne. Jeśli Wnioskodawca wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień e-mail z ofertami pracy, wyślemy powiadomienia o ofertach pracy do momentu rezygnacji z takich powiadomień.

  9. Usunięcie lub zablokowanie konta

  Jeśli działania Wnioskodawcy naruszają niniejszą Umowę lub mogą być niezgodne z prawem lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników lub osób trzecich, Workport zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Wnioskodawcy według własnego uznania.

  10. System informacji zwrotnej

  Workport zachęca Wnioskodawcę do przekazania informacji zwrotnej na temat Pracodawcy, z którym Wnioskodawca współpracuje lub z którym Wnioskodawca współpracował. Informacje zwrotne Wnioskodawcy, a także wszelkie uwagi pozostawione przez Wnioskodawcę drugiemu Pracodawcy, są widoczne i publikowane w Aplikacji mobilnej.

  11. Przetwarzanie danych osobowych

  Nasze Usługi pozwalają na przesyłanie wiadomości i udostępnianie informacji na wiele sposobów, takich jak Pana/Pani profil, oferty pracy itp. Jeśli składa Pan/Pani wniosek o ofertę pracy za pośrednictwem naszej Usługi lub decyduje się zasygnalizować, że jest Pan/Pani zainteresowany pracą, domyślnie udostępniamy Pana/Pani dane osobowe tylko z plakatu z ofertą pracy. Dlatego dzięki korzystaniu z usług Workport inni użytkownicy mogą uzyskać informacje o Wnioskodawce. Workport nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które ujawnia Pana/Pani w Aplikacji mobilnej. Wnioskodawca musi być świadomy informacji, które udostępnia podczas korzystania z Usług, dlatego należy je ostrożnie publikować lub udostępniać.

  Wnioskodawca i my zgadzamy się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podaje zgodnie z warunkami Polityki prywatności i ochrony danych oraz go wyborami (w tym ustawieniami).

  12. Gwarancja

  Workport może dopasować Pana/Pani do określonej pracy na podstawie informacji podanych przez Pana/Pani w jednym lub wszystkich CV, danych profilu i lokalizacji. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i zgadza się, że takie sugeste nie stanowią poparcia oferty pracy tego Pracodawcy.

  Nie dajemy żadnej gwarancji, że będziemy w stanie dopasować Pana/Pani do pracy lub że wszelkie opublikowane oferty pracy spełnią Pana/Pani szczególne potrzeby.

  Nie kontrolujemy ofert pracy przesłanych do Aplikacji mobilnej przez Pracodawców i nie dajemy gwarancji co do przydatności pracy lub ogłoszeń o pracy ani ich dokładności, kompletności lub wiarygodności.

  Workport nie będzie stroną żadnej umowy ani innej umowy o pracę między Panem/Panią a pracodawcą i nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za wykonanie jakiejkolwiek umowy lub oferty pracy złożonej

  przez pracodawcę za jakość, bezpieczeństwo, terminowość lub jakiekolwiek inne aspekty wszelkich takich ofert pracy oferowanych przez Pracodawcę i zaakceptowanych przez Pana/Pani.

  13. Komunikacja z Workport

  Pan/Pani może skontaktować się z nami z dowolnego powodu za pośrednictwem e-mail: support@workport.pl